Fagbladet Glas

Indhold med inspiration og innovation

Glas spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling med energioptimerende og klimabevidste løsninger. Gennem fagbladet Glas bliver nyheder og løsninger delt i markedet og medierne til gavn og glæde for bygherrer og brugere i forhold til æstetik, trivsel, indeklima, energi og økonomi.

Fagbladet Glas byder således på inspirerende historier om teknisk innovative og arkitektonisk banebrydende samt funktionelle, energioptimerende og klimabevidste løsninger til byggerier og konstruktioner, hvor glasset spiller en vigtig eller afgørende rolle.

Bladet har til formål at:

Inspirere til nyskabende og funktionelle glasløsninger i byggeriet og arkitektoniske værker.

Informere om byggeprojekter, hvor glas og glarmestre spiller en vigtig rolle.

Markedsføre glasleverandørernes og glarmestrenes ydelser over for beslutningstagere inden for byggeriet.

Informere om den tekniske udvikling i glasbranchen, herunder nyskabelser fra konferencer og cases i ind- og udland til inspiration for det danske marked.

Frekvens, oplag og målgrupper

Frekvens, oplag og målgrupper

Glas udkommer fire gange årligt i marts, juni, september og november i et oplag på 5.000 (2022-tal). Fagbladet distribueres bredt til arkitekter, ingeniører, glarmestre og entreprenører, vindues- og glasproducenter, pensionskasser og investorer samt myndigheder og offentlige institutioner.

Læs aktuelle og tidligere udgaver af Glas